درباره خانواده ری را

به نام آنکه هستی نام از او یافت

خانواده ی “ری رآ”  بر این آمده است که فرهنگ پوشش ایرانی را از جمله پوشش اقوام با پوشش مدرن ادغام کند و شاید نه تنها پوشش اقوام ایرانی بلکه اقوام مختلف در سطح جهان ، که به دست فراموشی سپرده شده را به جهان مدرن بازگرداند و با ترکیب نقوش و سیلوئت های برگرفته از این اقوام تاریخی، سعی بر تولید پوشش هایی دلنشین و زیبا برای جامعه مدرن امروزی دارد.

“ری رآ” بر محور و پایه ی این عقیده پیش می رود که همگان، جدا از قالب فیزیکی و شرایط غیر فیزیکی خود، لایق زیبا پوشیدن هستند و هیچ انسانی محکوم به استفاده از پوشش های نازیبایی که برای شخص ارضا کننده نیست، به دلیل آناتومی متفاوت بدن خود نمی باشد.

خانواده ی “ری رآ” همچنین می کوشد که با توجه به گره خوردن فرهنگ ایران امروز به اسلام و وجود پوشش حجاب برای بانوان، بیشترین تلاش خود را برای ارائه ی “حجاب زیبا” و تنوع این “حجاب زیبا” بنماید ، تا زیبا پوشی بدون هیچ محدودیتی بخشی از زندگی همگان شود.

پریسا رحمانی پور

سبد خرید