شکایت و پیشنهاد

سامانه رسیدگی به در خواست ها و شکایات بمنظور دریافت و بررسی پیشنهادات ، نقطه نظرات ، انتقادات و شکایات کاربران ، خریداران گرامی جهت ارزیابی ، ارزشیابی عملکرد ، ارائه خدمات بهتر، ارتقاء و بهبود عملکرد گروه (ری را) از لحاظ سرعت ، دقت ، انظباط کاری ، ارتقاء کاری و سیستمی ، شفافیت ، ضابطه مداری، توجه و حساسیت در ثبت محصول، کنترل انظباط مالی و نهایتاً تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است. کاربران و مشتریان عزیز می توانند نقطه نظرهای خود را از طریق شماره تلفن های ( ۰۹۳۵۲۱۹۹۱۴۴ ) یا از طریق ایمیل (Reerafamily2020@gmail.com) و یا ارتباط از طریق فرم تماس با ما به ما منعکس نمایند .

سبد خرید