اخبار ری را

اسفند ۸, ۱۳۹۸

خبر ری را

با توجه به برنامه ریزى هاى انجام شده، بنا بر این بود که در اسفند ماه هزار و سیصد و نود و هشت ، رویداد افتتاحیه […]
اسفند ۱۹, ۱۳۹۸

تله فیلم کوتاهِ کانسپچوال

این روزها تیم رى را در حال تمرین براىِ یک تله فیلم کوتاهِ کانسپچوال در مورد یکى از اهداف مهم ری رآ هست، این تله فیلم […]
تیر ۱۷, ۱۳۹۹

خط ابریشم

نخ هاى ابریشم که از پیله ى کرم هاى ابریشم رشته شده اند…به کارگاه ابریشم بافى رفته و به دار ابریشم آویخته میشوند و سپس دست […]
سبد خرید